پلیس اطراف ساختمان بانک مسکو در شرق این شهر را محاصره کرده اند درحالیکه افراد مسلح گروگانهایی را در اختیار دارند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از راشا تودی، گروهی از افراد مسلح در بانکی در شرق مسکو مشتری ها و کارمندن بانک را به گروگان گرفتند. پلیس در حال حاضر ساختمان بانک را محاصره کرده است.

به گفته رسانه های خبری به نقل از منابع پلیس افراد مسلح در حال حاضر شش نفر را گروگان گرفته اند.

همانطور که در برنامه زنده تلویزیونی از مسکو نشان داده شده است تک تیراندازهای پلیس ساختمان را زیر نظر گرفته و نیروهای پلیس درصدد نفوذ به بانک هستند.

به گفته پلیس یکی از افراد مسلح اواخر عصر وارد بانک شده و از کارمندان بانک درخواست وجه نقد می کند که بعد از آن افراد مسلح دیگر به وی اضافه می شوند.

بعد از فشار دادن زنگ هشدار پلیس توسط یکی از کارمندان بانک پلیس محوطه بانک را محاصره کرد.

پلیس شهر مسکو می گوید پنج نفر از گروگانها آزاد شده بودند ولی سه نفر از گروگانها هنوز داخل ساختمان قرار دارند.