گروه صنعتی تولیدکننده ابزارهای نظامی کشور سوئد می گوید در صورت نیاز کشورهای ناتو ظرفیت تولید خود را افزایش خواهد داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، رئیس گروه صنایع سازنده جنگنده های سوئد، ساب (saab) اعلام کرده است در صورت نیاز ظرفیت تولید خود را برای تامین ابزارهای جنگی ناتو افزایش خواهد داد.

«هاکان بوسکه» مدیر اجرایی گروه سازنده ابزارهای نظامی هوایی دریایی کشور سوئد می گوید کشورهای عضو ناتو از سوی آمریکا برای افزایش نیروهای خود در شرق اروپا تحت فشار قرار دارند.

وی گفت: در صورتی که ناتو بخواهد نیروهای خود را در این منطقه افزایش دهد، با تقاضای کشورهای اروپایی ظرفیت تولید خود را اضافه خواهیم کرد.

درحالیکه بسیاری از تحلیل گران سیاسی اعتقاد دارند کشورهای اروپایی بیشتر از حد ظرفیت خود در شرق اروپا بهره می گیرند ولی ساب می گوید بحران اوکراین و تهدید احتمالی روسیه موجب این افزایش نیاز شده است.

بوسکه می گوید بسیاری از کشورهای اروپایی بعد از سالهای جنگ سرد تنها از ۲ درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف ابزارهای نظامی کرده اند ولی بحران اوکراین موجب افزایش این ظرفیت شده است.

گروه صنعتی ساب بیشتر نیازهای نظامی کشور سوئد را تامین می کند و قراردادهای نظامی بسیاری با کشورهای دیگر عضو ناتو دارد.