پلیس شهر بوستون می گوید به خاطر دریافت یک تلفن مشکوک مبنی بر وجود بمب در دانشکده هاروارد همه ساختمانها تخلیه شده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، پلیس شهر بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا از تخلیه بیشتر دانشکده های اقتصاد دانشگاه هاروارد به خاطر تهدید تروریستی خبر داده است.

پلیس می گوید به خاطر دریافت یک تلفن مشکوک مبنی بر وجود بمب در دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد همه ساختمان های این دانشگاه تخلیه شده است.

بر اساس بیانیه ای که پلیس منتشر کرده است اکثر ساختمانهای موگران، آلدریچ، چائو، تاتا، هاوس و باتن در دانشکده اقتصاد هاروارد و خوابگاه های آن تخلیه شده اند.