وزارت امور خارجه مغرب سفیر آمریکا در رباط را در اعتراض به گزارش واشنگتن درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در این کشور آفریقایی احضار کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، وزارت خارجه مغرب اعلام کرد که به منظور اعتراض به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا پیرامون وضعیت حقوق بشر در مغرب، سفیر آمریکا در رباط را احضار کرده است.

وزارت خارجه مغرب در بیانیه ای اعلام کرد که مراتب اعتراض خود را به «دوآیت بوش» سفیر آمریکا در مورد دستکاری در حقایق موجود و ارتکاب اشتباهات آشکار در بازگو کردن این حقایق ابلاغ کرده است.

در این بیانیه آمده است که مغرب کشور نهادها است و از ساختارهای ملی خاص خود برخوردار است که اعتبار و جدیت آن در سطح گسترده مورد پذیرش است.

گفتنی است که وزارت کشور مغرب هم روز سه‌ شنبه این گزارش را شرم‌آور توصیف کرده و اعلام کرد که این کشور در سال‌ های گذشته هم از ماهیت جانبدارانه گزارش‌ های سالانه وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده است.