مرکز نظارت بر اوضاع آوارگان داخلی اعلام کرد که تعداد آوارگان در داخل کشورها در سال ۲۰۱۵ با یک رکود جدید به ۴۰ میلیون نفر رسید.

به گزارش پرس شیعه؛ این مرکز که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است، درگزارشی نوشت تعداد آوارگان براثر جنگ در مناطق مختلف جهان درسال ۲۰۱۵ به ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است که بیش از نیمی از آنان از کشورهای عراق، سوریه و یمن هستند.

بنا به اعلام این مرکز، درسال گذشته، ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفربراثر درگیری های مسلحانه آواره شدند که ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان ازمنطقه خاورمیانه و شمار آفریقا بودند.

” یان ایلاند ” دبیرکل شورای نروژی آوارگان نیز به عنوان یکی از امضاکنندگان گزارش مرکز یاد شده، این آمار بالاترین رقم ثبت شده در تاریخ توصیف کرد و گفت: این چهارمین سال متوالی است که تعداد آوارگان در داخل کشورهایشان، رکود ثبت می کند.

کارشناسان ، ادامه آوارگی ها و نبود راهکار برای پایان این وضع را موجب ناامیدی می دانند.

پنج کشور آفریقای مرکزی، کلمبیا، عراق، سودان و سودان جنوبی از سال ۲۰۱۳ از جمله ده کشوری بوده اند که بیشترین تعداد آواره را داشته اند.

” الکساندرا بیلاک” مدیر مرکز نظارت بر اوضاع آوارگان درداخل کشورها گفت ” این بار دیگرثابت می کند که آواره بودن قربانیان مادامیکه به آن ها کمک نشود، همچنان به مدت سال ها و شاید همه دهه ها ادامه خواهد یافت.