گروگان گیری در ساختمان یکی از بانک های پایتخت روسیه، یک کشته بر جای گذاشت.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای یگان ویژه روسیه درجریان عملیات گروگان گیری درساختمان بانکی در مسکو، مجری این عملیات را به قتل رساندند.

رسانه های محلی قبلًا از شنیده شدن صدای تیراندازی درمنطقه یاد شده خبر داده بودند.

خبرگزاری ” نووستی ” روسیه گزارش کرد پلیس مسکو گزارشی تلفنی را مبنی بر حمله یک فرد مسلح به بانکی در مسکو و گروگان گیری در داخل آن دریافت کرده بود.

براساس این گزارش، گروگان ها در داخل ساختمان یکی از بانک های منطقه ” ایزمایلوفو” در شرق مسکو، محاصره شده بودند.

دراین گزارش آمده است که پلیس روسیه بانک را محاصره کرده و ۵ نفر از گروگان ها آزاد شده اند و سه نفر دیگر همچنان در محاصره سایر گروگان گیرها هستند.