وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: مجموعه صنایع دفاعی و مجموعه دفاعی کشور همواره پرتلاش بوده اند.

به گزارش پرس شیعه، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» اظهار داشت: مجموعه صنایع دفاعی و مجموعه دفاعی کشور همواره پرتلاش بوده اند.