مفتی لبنان حمایت از آوارگان سوری را وظیفه ای اخلاقی، دینی و انسانی خواند.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ عبداللطیف دریان مفتی اهل تسنن لبنان در مراسم تکریم نیکوکاران این کشور گفت: صندوق زکات وابسته به دارالافتا نقش مهمی در کمک به فقیران و محرومان دارد. لبنان به همبستگی میان شهروندان نیاز دارد چرا که چالش های فراوانی در کشور هستند که بحران اقتصادی از مهمترین آنها به شمار می آید.

وی افزود: همه ما باید در برابر این بحران ها بایستیم و همکاری به رفع آنها بپردازیم. مبارزه با فقر، کمک به ایتام و بیوه ها و آوارگان سوری وظیفه اخلاقی و دینی و انسانی محسوب می شود و باید به یاری آنان به ویژه آوارگان سوری بپردازیم.

مفتی لبنان تأکید کرد که به هیچ وجه از حمایت اقشار ضعیف کوتاه نمی آییم و از فقر و محرومیت هراسی نداریم بلکه به وظیفه دینی خود عمل خواهیم کرد.