عضو مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان به هجمه صورت گرفته علیه این مجلس واکنش نشان داد.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام شیخ عباس زغیب از اعضای مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در پیامی نسبت به هجمه علیه این مجلس به دلیل درخواست آزادی حسن یعقوب، فرزند شیخ محمد یعقوب، یکی از دوستان امام موسی صدر که به همراه وی در لیبی ربوده و ناپدید شد، واکنش نشان داد.

حسن یعقوب در پی ربودن هانیبال قذافی از سوریه به عنوان طراح نقشه این عملیات در برخی رسانه ها مطرح و بازداشت شده است.

در پیام حجت الاسلام زغیب آمده است: هیچ کس از مجلس اعلای اسلامی خواستار دخالت در پرونده حسن یعقوب نشده است، بلکه مجلس بر اساس رویکرد خود فعالیت کرده و تحت تأثیر دیگران قرار نمی گیرد.

وی افزود: به کسانی که در حال انتشار این شایعه هستند، می گویم که به رویاهایتان تکیه نکرده و به مسائل حتمی استناد کنید تا این مساله در میان این شایعات گم نشود.

این روحانی لبنانی تصریح کرد که مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در راستای رفع ظلم از مظلومان و اجرای عدالت تأکید کرده و خواستار عدم مساوات میان قربانی و جنایتکار و همچنین آزادی حسن یعقوب شد.