یکی از روحانیان اهل تسنن پاکستان، اقدامات تروریستی گروه های تکفیری را به شدت محکوم کرد و گفت: تکفر تکفیری به پیکر اسلام و مسلمانان ضربه سنگینی وارد کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ کارگاہ دو روزه تربیتی روحانیان با عنوان «نقش علما در ترویج فرھنگ صبر و بردباری»، با شرکت علما و دانشمندان و پیش از ۱۳۰ روحانی سنی، ائمه جمعه، سخنرانان و استادان مرد و زن از سراسر کشور پاکستان برگزار شد.

جمعی از روحانیان و مسؤولان جمعیت های اهل تسنن در این کارگاه سخنرانی کردند.

محمد راغب حسین نعیمی رییس جمعیت نعیمیه وابسته به یکی از مدارس دینی اهل تسنن این کشور در سخنان خود اقدامات تروریستی گروہ ھای تکفیری را به شدت محکوم کرد و گفت: تکفر تکفیری به پیکر اسلام و مسلمانان ضربه سنگینی وارد کرده و آنان در حال حاضر بازیچه استکبار جھانی شدہ اند.

وی با بیان این که دین اسلام دین مهربانی است، افزود: اختلاف فکری و مذھبی نمی تواند مجوز ریختن خون دیگران باشد، کاری که امروز تکفیری ها در کشورھای اسلامی انجام می دهند هیچ دلیل قرآنی و روایی ندارد.

سایر سخنرانان نیز بااشاره به نقش پررنگ علما در ترویج آموزه های اسلامی تأکید کردند که علما و ائمه جماعت باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند تا جامعه از راه حق منحرف نشود.