طبق پژوهش های انجام شده از سوی یک مرکز تحقیقاتی آمریکا، اخبار هدفمند رسانه های آمریکایی در مورد اسلام هراسی موجب افزایش خشونت در این کشور می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ طبق تحقیقات انجام شده در آمریکا، اسلام هراسی موجب افزایش خشونت در جامعه می شود.

سازمان خدمات آمریکا که یک سازمان حقوقی است در این پژوهش که با موضوع چگونگی پوشش رسانه ای خشونت و طریقه برخورد مردم با آنان انجام شد، ۶۰۰ خبر از ۲۰ رسانه اصلی آمریکا از جمله نیویورک تایمز را در بازه زمانی آوریل تا ژوئن ۲۰۱۵ مورد بررسی قرار داد.

بث هالوول از پژوهشگران این سازمان گفت: وقتی رسانه های آمریکایی به شیوه فعلی به پوشش اخبار افراطی گری و خشونت می پردازند، از افکار عمومی این کشور چه توقعی جز حمایت از دخالت نظامی آمریکا در سایر دنیا می توان داشت.

وی افزود: رسانه های آمریکایی به مخاطبان خود تصویری بسیار خشن و نگران کننده از مسلمانان نشان می دهند و همه مسلمانان را مرتبط با خشونت و افراطی گری معرفی می کنند. این رسانه ها همچنین به مخاطبان القا می کنند که راه حل نظامی تنها راه مبارزه با افراطی گری و خشونت است.

از جمله یافته های برجسته پژوهش اخیر سازمان حقوقی خدمات آمریکا از این قرار است:

* در ۹۰ درصد از اخبار رسانه های آمریکایی از اسلام یاد می شود حتی اگر اصل موضوع به اسلام ربطی نداشته باشد. این رقم برای مسیحیت ۱۳ درصد و برای یهودیت فقط ۴ درصد است.

* رسانه های آمریکا گروه های افراطی را هم دیوانه و هم زیرک معرفی می کنند که گاهی این دو صفت را در یک خبر بکار می برند. بدین طریق، این گونه القا می کنند که تنها راه مبارزه با آنان خشونت است؛ بدون آن که حتی اندکی از تاثیرگذاری روش های فکری و منطقی یاد کنند.

* در اخبار رسانه های آمریکایی تعداد خبرهای مرتبط با بمباران، حمله با هواپیماهای بدون سرنشین و سایر پاسخ های خشونت آمیز به افراطی گری، پنج برابر بیشتر از اقدامات صلح آمیز برای مبارزه با افراطی گری است.