سخنگوی والدین مسلمان مدرسه ای در آمریکا با وجود بارها تقاضا از مقامات این مدرسه برای تعطیلی اعیاد اسلامی، پاسخ دریافت نکرد.

به گزارش پرس شیعه؛ والدین دانش آموزان مسلمان در شهر جرسی آمریکا خواستار تعطیلی اعیاد اسلامی در مدارس این شهر شدند.

سخنگوی مسلمانان مدرسه دولتی این شهر طی دو جلسه اخیر با مقامات این مدرسه از آنان خواسته بود که اعیاد فطر و قربان اعلام تعطیل کند که این درخواست به نتیجه نرسیده است.

خانم جسیکا عبدالنبی، در این باره گفت: بافت جمعیتی این شهر از فرهنگ های مختلف تشکیل شده است و ما مسلمانان تقاضای جز تعطیلی اعیاد مهم اسلامی برای فرزندان خود نداریم.

تعداد مسلمانان شهر جرسی به طور دقیق اعلام نشده است اما یکی از سخنگویان جامعه اسلامی این شهر سال گذشته اعلام کرد که مسلمانان دیگر در اقلیت نیستند.