دیده بان حقوق بشر اروپا هشدار داد که قانون پیشگیری از افراط گرایی که به تازگی در انگلیس ممکن است غیر سازنده بوده و به گسترش بیشتر افراط گرایی کمک کند.

به گزارش پرس شیعه؛ نیلس میزنیکس، کمیسیونر شورای اروپایی حقوق بشر با انتشار گزارشی ضمن تاکید بر این که دولت انگلیس باید توجه بیشتری به مسلمانان این کشور داشته باشد، هشدار داد که قانون پیشگیری از افراط گرایی که به تازگی در انگلیس مطرح شده است ممکن است غیرسازنده بوده و به گسترش بیشتر افراط گرایی کمک کند.

کمیسیونر شورای اروپایی حقوق بشر در این گزارش تاکید کرده است که قانون پیشگیری از افراط گرایی “این خطر را به همراه دارد که مسلمانان را که همکاری آنان برای مبارزه با افراط گرایی بسیار ضروری است، از بقیه افراد جامعه طرد کند”.

میزنیکس همچنین هشدار داد که اجرای این قانون در مدارس انگلیس ریسک به خطر افتادن آزادی بیان و عقیده را به همراه دارد. معلمان مدارس انگلیس از سال میلادی گذشته مجبور شده اند که عقاید کودکان حاضر در مدرسه را به دقت زیرنظر گرفته و در مورد آن گزارش دهند.

وی در گزارش خود خطاب به دولت انگلیس افزود: کمیسیونر حقوق بشر اروپا یادآوری می کند که مقابله با خطر تروریسم نباید خود به تخطی از اصول آزادی، دموکراسی، عدالت و اجرای قانون منجر شود.

گفتنی است، کمیسیونر حقوق بشر اروپا تنها فردی نیست که به قانون پیشگیری از افراط گرایی در انگلیس اعتراض می کند. ماینا کیای، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز در گزارشی که ماه میلادی گذشته در مورد انگلیس منتشر کرد نسبت به اجرای این قانون ابراز نگرانی کرد.