معاون الازهر مصر تاکید کرد: مفتیان سلفی که در برنامه های تلویزیونی فتوا صادر می کنند فهم صحیحی از دین ندارند و مخالفان خود را تکفیر می کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ عباس شومان، معاون الازهر مصر، برنامه شیخ محمد حسان، مبلغی سلفی مصری را که در ماه مبارک رمضان از شبکه خصوصی وی پخش می شود، موجب هرج و مرج و خدشه وارد کردن به گفتمان اسلامی دانست.

وی افزود: سلفی ها در برخی مسایل فقهی افراط می کنند و تمام مخالفان خود را کافر می دانند. همه جنبش های افراط گرایانه ریشه در اندیشه سلفی ها دارند.

این عالم مصری تاکید کرد: کسانی که در شبکه های ماهواره ای برنامه اجرا می کنند، می توانند از گفتمان دینی به عنوان یک سلاح خطرناک برای اجرای برنامه های شخصی خود استفاده کرده و با ایجاد شکاف دینی به گسترش تروریسم کمک کنند.

عضو ارشد الازهر در پایان اظهار داشت: اغلب کسانی که در برنامه های ماهواره ای فتوا صادر می کنند بدون اینکه فهم صحیحی از اصول دین داشته باشند این کار را انجام می دهند و سرانجام نیز مخالفان خود را تکفیر می کنند.