وزیر اوقاف مصر تاکید کرد که بین گروه های ترویستی و باندهای مواد مخدر روابط تنگاتنگی وجود دارد و دولت ها همزمان با مبارزه با تکفیری ها باید در اندیشه مبارزه با باندهای مواد مخدر باشند.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد مختار جمعه، وزیر اوقاف مصر در پیامی به حمایت های مالی قاچاقچیان مواد مخدر از گروه های تکفیری تروریستی اشاره کرد و گفت: باید برای قطع کردن یکی از راه های حمایت مالی گروه های تروریستی با گروه های قاچاق مواد مخدر مبارزه کرد.

/وی افزود: مافیای مواد مخدر بهترین شریک مالی گروه های تروریستی است و دولت های منطقه همزمان با مبارزه با گروه های تروریستی باید مبارزه با باندهای مواد مخدر را نیز در دستور کار خود قرار دهند.

این مقام مسؤول در مصر تاکید کرد: ما بارها شاهد بوده ایم که گروه های تروریستی از سردمداران باندهای مواد مخدر حمایت می کنند. این اموال که از طریق فروش مواد مخدر به دست می آید حرام بوده و لعنت خداوند را به دنبال دارد.

وزیر اوقاف مصر تصریح کرد: تمام موسسات دینی، تربیتی، آموزشی و فرهنگی باید مبارزه با اعتیاد را جزء برنامه های اصلی خود لحاظ کنند و رسانه های نیز برای این مسؤولیت شرکت کرده و پیامدهای خطیر استفاده از مواد مخدر را برای جوانان بازگو کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: شر اعتیاد تنها دامن شخص را نمی گیرد بلکه خانوده یک شخص معتاد نیز در گرفتاری و بلای او شریک هستند و انسان معتاد، دوستان و اطرافیان خود را نیز در معرض خطر قرار می دهد.