فرماندهی عملیات پایتخت عراق اعلام کرد که برنامه جدیدی را برای تأمین امنیت پایتخت و جلوگیری از انفجار های تروریستی و حملات انتحاری آماده خواهد کرد .

به گزارش پرس شیعه؛ فرماندهی عملیات بغداد روز پنجشنبه اعلام کرد: احتمال افزایش حملات تروریستی و انتحاری کمی پیش از آغاز عملیات پاکسازی شهر فلوجه ( شرق استان الانبار) بسیار زیاد است.
شبکه سومریه نیوز به نقل از بیانیه فرماندهی عملیات بغداد خاطرنشان کرد: برنامه جدید تأمین امنیت بغداد شامل محاصره بسیاری از مناطق فعالیت گروهک های داعش ، استقرار نیروهای بیشتر در اطراف پایتخت و بازرسی دقیقتر در ایست های بازرسی است .
بیانیه فرماندهی عملیات بغداد حاکیست : تعداد گشتی های امنیتی نیز افزایش یافته است تا در صورت دریافت هر نوع اطلاعاتی درباره تروریست ها سریعاً در محل اعلام شده حاضر شود زیرا اطلاعات واصله حاکیست که گروهک های داعش درپی اجرای حملات تروریستی بیشتر در پایتخت هستند تا مانع پرداختن ارتش و دیگر نهادهای امنیتی به پاکسازی شهر فلوجه شوند.
فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد : نیروهای امنیتی چندی پیش ۳۰ درصد از نقشه های تروریستی و انتحاری بغداد را خنثی کردند و پیش بینی می شود که برنامه جدید تأمین امنیت پایتخت اکثر نقشه های تروریستی و انتحاری را خنثی کند.