حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه  بن علی ایلدریم  وزیر حمل و نقل را به عنوان تنها نامزد ریاست این حزب معرفی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ ایلدریم که یکی از نزدیکان حزبی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است ، درپی معرفی وی به عنوان تنها نامزد ریاست حزب حاکم گفت که با همه هم حزبی هایش خصوصاً اردوغان کاملاً همکاری خواهد کرد .
ایلدریم ۶۰ ساله یکشنبه هفته آینده در جلسه فوق العاده حزب حاکم رسماً به ریاست این حزب تعیین خواهد شد، و اردوغان سپس وی را مأمور تشکیل دولتی جدید خواهد کرد .
ایلدریم جانشین احمد داود اوغلو رئیس حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه خواهد شد .
داود اوغلو ۳ هفته پیش اعلام کرده بود که به علت اختلافش با اردوغان از سمت های ریاست حزب حاکم و نخست وزیری استعفا خواهد کرد.