وزارت کشور بحرین از توقف صدور ویزا برای قطری ها خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، وزارت کشور بحرین اعلام کرد که صدور ویزا برای شهروندان قطری را متوقف کرده است.

در بیانیه وزارت کشور بحرین دلیل این اقدام تداوم اقدامات خصمانه مقامات قطر ضد بحرین عنوان شده و آمده است: این تصمیم دانشجویان قطری که در بحرین هستند و نیز کسانی که ویزای آنها هنوز اعتبار دارد را شامل نمی شود.

وزارت کشور بحرین اعلام کرد: ملت قطر طرف این تصمیم نیستند و روابط با آن در نتیجه اقدامات غیرمسئولانه مقامات قطری تحت الشعاع قرار نمی گیرد.