استاندار ادلب اعلام کرد که به بازگشت این استان به آغوش سوریه با همت ارتش سوریه و دوستان دمشق اطمینان دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، علی الجاسم استاندار ادلب گفت: بازگشایی گذرگاه ابوالظهور با اهداف انسانی پس از اینکه برای چند روز با مانع روبرو شده بود با همکاری ارتش سوریه و دوستان روس صورت گرفت و قرار است که غیرنظامیانی که مایل به خروج از مناطق تحت کنترل گروههای مسلح هستند را پذیرا باشد.

وی افزود: روسیه نقش مهمی در این باره به ویژه رفع نیازهای اساسی و خدمات پزشکی ایفا کرد.

الجاسم تاکید کرد: ما به بازگشت ادلب به آغوش دمشق با همت ارتش سوریه و همه حامیان ارتش و کشور سوریه که در راس آنها دوستان روس قرار دارند، اطمینان داریم.