گزارش های بین المللی از رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر نشان می دهد اقتصاد ایران اتکای کمتری به صادرات نفت داشته است.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکه سی ان بی سی در تحلیل از صادرات نفت خام ایران نوشته است تحریم های نفتی در سالهای گذشته به اقتصاد ایران و رشد ناخالص ملی آن کمک کرده است.

این شبکه نوشت: در سالهای اخیر به خاطر تحریم های بین المللی علیه ایران و صادرات نفتی این کشور موجب افزایش قدرت اقتصادی این کشور در زمینه های غیر نفتی شده است.

بر این اساس بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ اقتصاد ایران با کمبودهایی به خاطر تحریم های اقتصادی مواجه بوده است ولی یک سال بعد در سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی ایران رشد چشمگیری داشته است.

صندوق بین المللی پول روز پنج شنبه در شهر لندن کنفرانسی با هدف بررسی رشد اقتصادی ایران و پیوستن مجدد این کشور به عرصه تجارت جهانی برگزار کرد.

در این کنفرانس کارشناسان اقتصادی اعتقاد خود را درباره رشد اقتصادی ایران و مناطق آزاد این کشور مثبت ارزیابی کردند.

در این جلسه «اسیم هوساین» معاون صندوق بین المللی پول در امور خاورمیانه اعلام کرد ایران بر خلاف کشورهای همسایه خود اتکای کمتری به صادرات نفت خام پیدا کرده است.

طبق گزارش بانک جهانی اقتصاد ایران در سال جاری حدود ۴ درصد رشد داشته است.