مقامات عراق قصد دارند برای کسب معافیت از تحریم‌های ضدایرانی به آمریکا سفر کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، مقامات عراق قصد دارند برای معاف شدن از برخی تحریم‌ های ضدایرانی از واشنگتن درخواست کنند.

بر این اساس، هیأتی از مقامات عراق به واشنگتن سفر خواهند کرد تا بتوانند موافقت واشنگتن را برای معافیت بغداد از برخی تحریم‌ ها کسب کنند.

با این وجود، تا کنون اطلاعی از زمان سفر این هیات عراقی به آمریکا منتشر نشده است؛ اما یک مقام رسمی بانک مرکزی عراق گفته است که «این سفر بزودی انجام خواهد شد».