کارشناسان دفاعی آمریکا اذعان داشتند که با وجود مخالفت های کنگره آمریکا، این کشور در اواخر ژوئن سال جاری جنگنده های اف ۱۶ را به پاکستان تحویل خواهد داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از داون نیوز، کارشناسان دفاعی آمریکا اعلام کردند که با وجود مخالفت شدید قانون گزاران، جنگنده های اف ۱۶ تا اواخر ژوئن سال جاری به پاکستان تحویل داده می شوند.

این کارشناسان در گفتگو با داون نیوز اذعان داشتند: دولت اوباما سرانجام کنگره این کشور را برای تحویل جنگنده اف ۱۶ به اسلام آباد متقاعد خواهد کرد، چرا که فروش این جنگنده به پاکستان به نفع خود آمریکا نیز هست.

لازم به ذکر است که در آغاز سال جاری، دولت اوباما با فرو ش ۸ جنگنده اف ۱۶ به پاکستان موافقت کرد. اما سنای آمریکا با وجود این موافقت، واشنگتن را از دادن بودجه به اسلام آباد منع کرد.

برخی بر این باروند که توقف کمک های آمریکا به پاکستان در راستای فشار بر این کشور جهت آزاد سازی «شکیل آفریدی» مهره سازمان سیا است که در پاکستان زندانی است.

واشنگتن تاکنون بارها از اسلام آباد خواسته که آفریدی را آزاد کنند اما هر بار با مخالفت پاکستان مواجه شده است.