شهروندان عراقی در فلوجه به دعوت فرماندهان بسیج مردمی برای خروج از این شهر با هدف فراهم شدن زمینه حمله نهایی و آزادی شهر فلوجه ازسیطره تروریست های داعش پاسخ مثبت دادند.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای بسیج مردمی عراق با ایجاد پناهگاههایی برای شهروندانی که فلوجه را ترک می کنند و همچنین با بازگشایی چند گذرگاه امن برای خروج آنها از این شهر، مقدمات حمله به تروریستها در فلوجه و آزادی این شهر را کلید زدند.

گزارشها حکایت از آن دارد که دهها تن از اهالی فلوجه به دعوت فرماندهان نیروهای بسیج مردمی مبنی بر خروج از این شهر به مقصد پناهگاههای جدید در اطراف شهر پاسخ مثبت داده اند.
این در حالی است که گروههای تروریستی مانع خروج مردم از این شهر شده و به منظور جلوگیری از خروج آنها، تک تیراندازان خود را در جاده ها و گذرگاه ها، مستقر کرده اند.
فرماندهی بسیج مردمی پیش از این تأکید کرده بود که پس از آزادسازی الرطبه، به زودی مژده آزادسازی فلوجه را هم خواهد داد.