مفتی دربار قطر که از درگیری شدید گروه های تروریستی در غوطه شرقی به هراس افتاده، در پیامی آنان را به وحدت و عدم درگیری با یکدیگر تشویق کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ یوسف قرضاوی، مفتی مصری تبار قطر و رئیس خودخواندۀ تشکل موسوم به “اتحادیه جهانی علمای مسلمان”، پنجشنبه در پیامی با ابراز نگرانی از درگیری های شدید بین گروههای تروریستی جیش الاسلام و فیلق الرحمن در غوطه شرقی دمشق، خواستار وحدت و عدم اختلاف بین آنها شد.
به نوشته رای الیوم، در پیام قرضاوی خطاب به گروه های تکفیری حاضر در سوریه آمده است: از درگیری های بین برادران مقاومت در دو گروه «جیش الاسلام» و «فیلق الرحمن» در غوطه شرقی که منجر به کشته شدن صدها نفر و اسارت عناصر یکدیگر شده است، بسیار اندوهگین شدیم.
وی افزود: بایسته است که فیلق الرحمن بخشی از جیش الاسلام؛ و جیش الاسلام نیز حامل پیام فیلق الرحمن باشد. باید دو گروه ادغام شوند تا بر قدرت آنها افزون شود و به جای عقب نشینی، به پیش بروند.
این در حالی است که گروه های تروریستی حاضر در غوطه شرقی، این روزها در بدترین شرایط به سر می برند و درگیری های داخلی آنها، صدها کشته و زخمی برجا گذاشته است.