مفتی وهابی سعودی که همواره با اظهارنظرهای عجیب مورد تمسخر کاربران شبکه های اجتماعی قرار می گیرد این بار مدعی شده است که عربستان مانع حضور ایرانی ها در مراسم حج نشده و این ایران است که قوانین مربوط به حج را رد کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ عبدالعزیز آل شیخ، مفتی عربستان طی اظهاراتی بی اساس مدعی شد: دولت ایران از ۳۰ سال گذشته رویکرد بدی نسبت به مراسم حج داشته است.

او با ادعای اینکه ایران حوادثی را در طول مراسم حج به وجود آورده است در اظهار نظری عجیب مدعی شد: عربستان مانع حضور ایرانی ها در مراسم حج نشده است.

مفتی وهابی سعودی در ادامه گزافه گویی هایش اظهار داشت: دولت عربستان برای مراسم حج قوانین را تصویب کرده که تمامی کشورهای اسلامی با آن موفقت کردند اما ایران آن را رد کرده است.

در حالی مفتی وهابی سعودی این ادعاها را مطرح می کند که رییس سازمان حج و زیارت پیشتر در سخنانی گفت: عربستان حاضر نیست درباره امنیت زائران ایرانی و عدم برخوردهای تحقیر آمیز با ایرانیان تضمین دهد.