بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر فلسطین، ۲۱٫۱ درصد از ساکنان منطقه محاصره شده باریکه غزه در فقر شدید به سر می برند.

به گزارش پرس شیعه؛ در گزارش هفتگی مرکز حقوق بشر فلسطین آمده است که رژیم صهیونیستی با تداوم محاصره دریایی و زمینی باریکه غزه که دهمین سال خود را پشت سر می گذارد، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان آن را آشکارا نقض می کنند و این مساله باعث وخامت اوضاع معیشتی نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار فلسطینی ساکن غزه شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که این محاصره باعث افزایش نرخ فقر در باریکه غزه به ۳۸٫۸ درصد شده است که ۲۱٫۱ درصد از این افراد در فقر شدید به سر می برند و نرخ بیکاری هم در ماه های اخیر به ۴۴ درصد رسیده است.