یکی از روحانیان اهل سنت لبنان تأکید کرد که تضعیف مقاومت، هدف مشترک آمریکا و تکفیری ها به شمار می آید.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ صهیب الحبلی از روحانیان اهل تسنن لبنان در خطبه های نماز جمعه این هفته مسجد اهل تسنن صیدا بر لزوم انتخاب افراد کارآمد در انتخابات شوراها تأکید کرد و گفت: شهروندان باید به دور از مسائل سیاسی به انتخاب نمایندگان خود بپردازند چرا که در غیر اینصورت به صاحبان کاخ ها که هیچ توجهی به فقیران ندارند، اجازه راهیابی به شوراها را می دهند.

وی افزود: این افراد تنها در زمان انتخابات به فکر حضور در میان مردم افتاده و به مناطق محروم می روند. اما قبل و پس از آن، شهروندان صیدا به ویژه کسانی که از کار در عربستان اخراج شده اند را به فراموشی می سپارند.

شیخ الحبلی از رهبران مقاومت به عنوان پروژه شهادت در راه دفاع از سرزمین و ناموس یاد کرد و اظهار داشت: تحریم مالی آمریکا علیه مقاومت در راستای جنگ تکفیری ها در سوریه صورت می گیرد که هر دو آنها تضعیف مقاومت را دنبال می کنند.

این روحانی سنی از مخالفت دولت لبنان با اسکان دائمی آوارگان سوری تأکید کرد و ادامه داد: راه حل بحران آوارگان سوری در لبنان نیست بلکه بازگشت آوارگان به سوریه و توقف خونریزی و قتل تنها راه پایان این بحران است.