بیش از ۳۰۰ گروه اروپایی خواستار تحریم محصولات رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، بیش از ۳۵۰ گروه اروپایی از اتحادیه اروپا خواستند تا صهیونیست ها را بخاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار دهد براساس گزارش های اعلام شده سازمان های حقوق بشر و امداد رسان ازجمله گروههایی هستند که خواستار اعمال این تحریم شده اند، همچنین اتحادیه های تجاری و احزاب سیاسی در سراسر اروپا از جمله فرانسه، آلمان، نروژ و بلژیک از جمله ۳۵۲ گروهی هستند که این درخواست را امضا کرده اند.

این گروه ها در نامه خود همچنین اتحادیه اروپا را به دفاع از اشخاص و نهادهای شرکت کننده در کمپین انزوا موسوم به «بی دی اس» فراخواندند.

این کمپین از مردم می خواهد تا نام خود را به درخواستی که قرار است به منظور حفاظت از حامیان حقوق مردم فلسطین برای کمیسیون حقوق بشر ارسال شود، اضافه کنند.

اعضای این کمپین در این باره اعلام کردند: ما به مبارزه با هدف پایان دادن به سیستم نابرابر اسرائیل در سرکوب فلسطینیان ادامه می دهیم. ناکامی رژیم صهیونیستی در جلوگیری از گسترده شدن کمپین بی دی اس موجب شد تا تل آویو حمله ای بی سابقه را علیه این کمپین آغاز کند.