به تازگی تابلویی در یکی از امکان مربوط به سازمان ملل نصب شده که مدعی حاکمیت رژیم صهیونیستی بر قدس است.

به گزارش پرس شیعه؛ در این تابلو، ادعا شده است که شهر قدس اشغالی پایتخت ملت یهود است.
این تابلو، در چارچوب نمایشگاهی از زندگی صهیونیست ها، بر دیوار کافه ای در طبقۀ زیرین ساختمانِ سازمان ملل آویخته شده است.

“فداء ناصر” کاردار دولت فلسطین در سازمان ملل، روز پنج شنبه در واکنش به این موضوع دو نامه به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و موگینز لیکیتافت رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نوشت و مخالفت مطلق فلسطین را با این موضوع اعلام کرد.
در این نامه آمده است: هرگونه اشاره ای که حاکی از تحمیل حاکمیت اسرائیلی بر این سرزمین باشد، نادرست است و از نظر قانونی، سیاسی و اخلاقی غیرقابل قبول است.
فداء ناصر در این نامه، بر مخالفت کشورهای عرب و کشورهای عضو شورای همکاری اسلامی با این موضوع تاکید کرد.
وی این تابلو را “گمراه کننده و نادرست و لغو کنندۀ موجودیت فلسطینی در این شهر و به مثابۀ نادیده گرفتن چندین قرن هویت تاریخی، باستانی، عربی، اسلامی و مسیحی این شهر” دانست.
اما استفان دوگاریک، سخنگوی سازمان ملل، در واکنش به این اعتراضات ادعا کرد که هیئت صهیونیستی قواعدِ آیین نامه سازمان ملل را در برگزاری نمایشگاه، رعایت کرده است!!