سازمان اطلاعات الجزایر با انتشار فهرستی متشکل از ۲۲۴ تروریست، نسبت به بازگشت آن دسته از شهروندان الجزایری که مشکوک به پیوستن به گروههای تروریستی مثل داعش و النصره در سوریه و عراق هستند، هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه، دستگاههای امنیتی الجزایر روز یکشنبه (۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴، ۷ فوریه) با انتشارفهرستی از خویشاوندان و نزدیکان این افراد خواستند اطلاعات مربوط به بازگشت آنها را از عراق و سوریه به الجزایر در اختیارقرار داده و آنها را متقاعد به معرفی خود به سازمان اطلاعات کشور کنند.
یک منبع اطلاعاتی گفت: عملیات امنیتی گسترده ای از اوایل سال ۲۰۱۶ برای برخورد با بازگشت تروریستهای تحت تعقیب به الجزایر آغاز شده است.
دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی الجزایر که خود را برای برخورد با خطر بازگشت الجزایریهای عضو داعش در سوریه آماده کرده اند، این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی کشور می دانند.
منبع اطلاعاتی الجزایری تاکید کرد که منابع امنیتی روسیه با انتشار گزارشهایی به الجزایر نسبت به بازگشت احتمالی آن دسته از اتباع این کشور که عضو داعش و النصره بوده اند، هشدار دادند. فهرستی متشکل از حداقل ۱۹۵ نفر از جمله ۴ زن که گمان می رود “برای پیوستن به گروههای مسلح مهاجرت کرده اند”، به انضمام این گزارش منتشر شده است.
به تازگی الجزایر گزارشهایی را از منابع امنیتی روسیه و سوریه دریافت کرده است که در خصوص آغاز موج بازگشت تروریستهای داعشی از سوریه و عراق به این کشور، هشدار داده است.
گفتنی است که طرح امنیتی و ضربتی دستگاههای اطلاعاتی الجزایر برای مقابله با این خطر احتمالی، شامل چندین طرح است که مهمترین آنها هماهنگی با کشورهای درگیر در مبارزه با تروریسم در سوریه از جمله دولت سوریه است. اقدام بعدی جلوگیری از ورود عناصر مسلح الجزایری به این کشور از طریق تشدید کنترل گذرگاههای مرزی است و اقدام نهایی برای این منظور شروع تحقیقات گسترده درباره اوضاع الجزایریهای مقیم سوریه و عراق از طریق برقراری ارتباط مستمر با خویشاوندان و نزدیکان آنهاست.