عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان، تصویب قانون نسبت بر اساس تقسیم این کشور به یک حوزه انتخاباتی را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام شیخ حسن بغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان نسبت به قانون کنونی انتخابات در این کشور اعتراض کرد و گفت: قانون کنونی انتخابات شوراها نمی تواند نیاز مردم را برآورده سازد و جامعه را به سوی شکاف سوق می دهد.

وی افزود: این قانون به جای استفاده از همه توانایی ها برای نمایندگی درست مردم، شکاف و از هم گسیختگی را دنبال می کند. اگر قانون نسبیت با تقسیم لبنان به یک حوزه حاکم باشد و اعضا بر اساس تعداد آرا توزیع شوند، اعضای شورای استان ها به شیوه ای عادلانه و منصفانه انتخاب می شوند.

حجت الاسلام بغدادی بر لزوم دوری از تنش و نزاع داخلی در شهرها و خانواده ها در انتخابات تأکید کرد و اظهار داشت: تفاهم احزاب سبب کاهش تنش های رقابت انتخاباتی خواهد شد.

گفتنی است قانون انتخابات در لبنان از موارد پربحث تبدیل شده و گروه های سیاسی که با قانون کنونی مخالف هستند نظرات خود را بیان می کنند اما تمسک آنان به مصالحشان سبب شده است تا این قانون همچنان تغییر نکند.

جریان ۸ مارس متشکل از حزب الله، جریان امل و جریان ملی آزاد لبنان از قانون نسبیت با تقسیم لبنان به یک حوزه حمایت می کند. در این طرح، کرسی‎ها به صورت مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‎شود و هر لبنانی از لیست کاملی شامل ۱۲۸ نامزد، انتخاب کرده و بر اساس نسبیت، نمایندگان انتخاب می‎شوند. لبنان به عنوان یک حوزه واحد در نظر گرفته می‎شود.