نماینده مردم خوزستان در خبرگان با اشاره به تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب در زمینه انقلابی ماندن حوزه علمیه،آسیب های انقلابی نبودن حوزه را مورد توجه قرار داد و گفت: انقلابی نبودن حوزه ممکن است جامعه را به سوی خدمت به استعمار و استکبار بکشاند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسا، آیت الله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به تببین وظایف عمده روحانیت از سوی رهبر معظم انقلاب در دیدار طلاب حوزه علمیه تهران گفت: یک طلبه باید اسلام را خوب بشناسد و مخ اسلام را بفهمد.

وی افزود: طلاب باید زبان روز را بدانند تا متناسب با آن بتوانند اسلام انقلابی، اسلام ناب محمدی و اهل بیتی(ع) را در قالب های ادبیات و زبان روز پیاده کند و به تبلیغ و هدایت بپردازد، نمونه بارز این مسأله کاری است که شهید مطهری انجام داد.

امام جمعه موقت اهواز با بیان این که شهید مطهری به عنوان یک مبلغ اسلام و هدایتگر فکری و معنوی عمل کرد، اظهار داشت: شهید مطهری می تواند الگویی خوب برای همه طلاب و روحانیت باشد.

وی به گسترش شبهات دینی به وسیله فضای مجازی اشاره کرد و در پاسخ به این که آیا طلاب عرصه مجازی را جدی گرفته اند، ادامه داد: جدی گرفتن عرصه مجازی لابدمنه است، چه بخواهیم و چه نخواهیم به عنوان یک واقعیتی که به محیط پیرامونی تحمیل شده است.

آیت الله حیدری با بیان این که عقل و حکمت اقتضا می کند که از فضای مجازی در راستای مقابله با ترفندهای دشمن و ترویج دین استفاده شود، ابراز داشت: هدایتگری منتشر نمی شود مگر از همان راهی که ضلالت منتشر شده است که یکی از راه های انتشار ضلالت همین فضای مجازی است؛ بنابراین باید دشمن را خلع سلاح کرده تا از همان راه بتوانیم به مقاصد الهی برسیم.

وی با اشاره به تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب در زمینه انقلابی ماندن حوزه علمیه، آسیب های انقلابی نبودن حوزه را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: این مسأله تبعات بسیار خطرناکی دارد، یکی گرایش به جمود گرایی و عدم ارتباط با جامعه و واگذاری جامعه به حال خود و در اختیار منحرفان قرار دادن است؛ انقلابی نبودن حوزه ممکن است که جامعه را به سوی خدمت به استعمار و استکبار بکشاند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: کسی که انقلابی نباشد یا در خدمت استعمار قرار می گیرد یا عنصر بی خاصیت و خنثی از آب در می آید که هیچ فایده و خیری برای اسلام و مسلمین ندارد؛ بنابراین حوزه باید روحیه و فرهنگ انقلابی خود را همواره به روز و پویا نگه دارد تا در این شرایط طلاب مستعد پرورش پیدا کنند و انقلابی بار بیایند.