ارتش عراق با کمک نیروهای مردمی عملیات آزاد کردن مناطق جویبه و حصیبه در حومۀ شهر الرمادی مرکز استان الانبار را آغاز کرد .

به گزارش پرس شیعه، نیروهای ارتش همچنین شهر فلوجه را که در نزدیکی جویبه و حصیبه واقع است ، محاصره کرده اند.
درهمین حال گزارش های میدانی از مناطق عملیاتی حاکیست ، گروه تروریستی داعش صدها نفر از ساکنین شهر فلوجه را به گروگان گرفته است و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کند.
نیروهای ارتشی و مردمی همچنین در تازه ترین عملیات مشترک خود ده ها تروریست داعشی را در شرق و شمال رمادی به هلاکت رساندند و زخمی کردند.
مسیر منطقه السجاریه به منطقه تلّ مشیهیده در حومه شهر رمادی نیز از تروریست های داعشی پاکسازی شد.
ارتش عراق برای اجرای آسان عملیات خود ۶۴ شهروند را که در میان آنها زنان و کودکان وجود دارند ، از مناطق جویبه و حصیبه خارج کرده است.