استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: توجه آموزه های دینی به عالم و مبلغ نشان از اهمیت تبلیغ و هدایت است چراکه مبلغ احیاء کننده جوامع و امت‌ ها است بر این اساس علماء مانند ستارگان آسمان‌اند.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت‌ الله سید محمد علی علوی گرگانی، امروز در دیدار با گروهای تبلیغی استان گلستان با اشاره به این که تبلیغ رسالت انبیای الهی است، اظهار داشت: مبلغان روحانی در حقیقت کسانی هستند که تحولات جوامع انسانی را می‌توانند در زمان‌های گوناگون تعیین کنند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه عامل هدایت مردم ،علمای ربانی حاضر در جوامع انسانی هستند، تصریح کرد: باید در نظر داشت که در سراسر عالم همه جوامع دانشمندان و علمای خود را بزرگ می‌شمارند و در تعظیم و تکریم آن‌ها می‌کوشند.

حضرت آیت‌الله علوی گرگانی با اشاره به این که در بیان روایات واردشده علم را چنین بیان فرموده که «حاضر شدن در مجلس عالِم‌، از حضور در نزد هزار جنازه به‌منظور تشییع‌ و از عیادت هزار مریض‌ و از شب‌زنده‌داری هزار شب‌ و روزه گرفتن در هزار روز بالاتر است‌؛ زیرا عبادت و اطاعت خدا در سایه علم انجام می‌گیرد و خیر دنیا و آخرت وابسته به علم است‌.» اظهار داشت: این توجه به عالم و مبلغ نشان از اهمیت تبلیغ و هدایت است چراکه مبلغ احیاء کننده جوامع و امت‌ها است بر این اساس علماء مانند ستارگان آسمان‌اند که برای پیدا کردن راه در ظلمات زمین هادیان خدا و ولی خدا در بین مردم هستند.

وی با اشاره به اهمیت تکریم مبلغان و علمای دین در جوامع اسلامی تصریح کرد: اسلام گام‌های بلندی در بزرگداشت مقام علم و عالم و متعلم برداشته‌، این در حالی است که توصیه‌هایی جدی در زمینه اکرام علما و مبلغان دین به امت خود داشته است.

حضرت آیت‌الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه قرآن کریم در آیات و فرازهای متعددی علم و علما را مورد تمجید و تکریم قرار داده است، اظهار داشت: قرآن در آیاتی می‌فرماید«هَل‌ْ یَسْتَوِی الَّذِین‌َ یَعْلَمُون‌َ وَ الَّذِین‌َ لاَ یَعْلَمُون‌َ یعنی آیا عالمان و جاهلان مساوی می‌باشند؟»؛ همچنین قرآن علم‌ را در برخی از آیات نور و وسیله بینائی‌ معرفی کرده، این در حالی است که در برخی دیگر از آیات علم در بیان قرآن سایه آرام بخش‌ زندگی است‌ و جهل ظلمات‌ و نابینائی به وسیله آفتاب سوزان‌ علم از بین رفته و به انسان حیات حقیقی می‌دهد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه قرآن صرحتا می‌فرماید«یَرْفَع‌ِ اللهُ الَّذِین‌َ آمَنُوا مِنْکُم‌ْ وَ الَّذِین‌َ اُوتُوا العِلْم‌َ دَرَجَات‌ٍ.» گفت: از حضرت‌ رسول اکرم(ص) ذکر شده است«علم را یاد بگیرید که یادگرفتن آن برای خدا دارای ثواب و حسنه است‌ و درس دادن آن ثواب تسبیح خدا را دارد و اشتغال به بحث علمی جهاد در راه‌ خدا است‌ و طلب علم عبادت است‌ و تعلیم علم دارای ثواب تصدّق در راه پروردگار است‌.»

وی ادامه داد: رسول اکرم(ص) دلیل فضیلت علم را در این روایات چنین بیان فرموده‌اند«احکام حلال و حرام در سایه علم به دست می‌آید و علم نشانگر راه بهشت و سعادت است‌، علم مونس انسان در حال وحشت‌ و سخنگوی در خلوت‌ و هم‌نشین در حال تنهایی‌ و رفیق در حال غربت‌ و راهنمای راه‌های مسرّت بخش است‌ و در سختی‌های روزگار کمک و یاور انسان‌ و در نزد دوستان زینت‌ و در برابر دشمنان سِلاح انسان است‌.»