گروه مسلح بوکو حرام با حمله به شهر بوسو در جنوب شرق نیجر حداقل ۶ نفر را کشت که ۴ نفر از این افراد به روش داعش سوزانده شدند .

به گزارش پرس شیعه؛ ارتش نیجراعلام کرد که ۷ نفر نیز در حمله بوکوحرام به بوسو زخمی شده اند.

سازمان رادیو و تلویزیون نیجر به نقل از بیانیه ارتش گزارش کرد: تلفات اولیه حمله بوکو حرام به روستای یِبی در شهر بوسو ۶ کشته است که ۲ نفر از آنها به ضرب گلوله و ۴ نفر دیگر زنده زنده در آتش سوزانده شدند.

روستای یوبی در مرز نیجر با نیجریه واقع است.

بوکو حرام اصولاً در نیجریه فعال است و از فوریه ۲۰۱۵ تاکنون حملاتی را نیز در جنوب شرق نیجر اجراء می کند که این حملات روز به روز افزایش می یابد.

دولت نیجر گذشته از اینکه با مشکل گسترش فعالیت های جنایتکارانه بوکو حرام به خاکش مواجه شده است، درپی مستقر کردن نیروهائی در غرب مرزهای خود برای جلوگیری از نفوذ نیروهای گروه های مسلح فعال در کشور ناآرام مالی نیز است.