مرد سودانی در حالی که تشییع کنندگان، بر جنازه او نماز می خواندند، تنها چند دقیقه قبل از آنکه به خاک سپرده شود، با تکان دادن اندام خود، موجب رعب و وحشت بسیاری از اطرافیان خود شد.

به گزارش پرس شیعه؛ یک مرد سودانی که همه تصور می کردند از دنیا رفته و در حال نمازخواندن بر جنازه اش بودند، تنها چند دقیقه قبل از آن که به خاک سپرده شود، با تکان دادن اندامش، بسیاری از تشییع کنندگان را فراری داد؛ اما اطرافیان پردل و جرئت تر بلافاصله به باز کردن کفن او اقدام کردند.

شاهدان گفتند: این مرد از اهالی شهر”المناقل”، که از مدت ها پیش دچار بیماری بود، دیروز(جمعه) دچار بیهوشی کامل شد، بنابراین اطرفیان با تصور مردن وی ، مراسم غسل و کفن و تشیییع او را برگزار کردند.

به نوشته روزنامه المهجر، اطرافیان مرد سودانی، برای وی قبر هم آماده کردند اما تنها چند دقیقه قبل از خاکسپاری دیدند، او اندام خود را حرکت می دهد.

شاهدان گفتند: این مرد که تصور می شد مرده است، وقتی از قید و بند کفن آزاد شد، در کمال ناباوری خطاب به اطرافیانش گفت: به من آب بدهید.

مرده خوش شانس سپس به بیمارستان منتقل شد و پزشکان اعلام کردند که وی در آن زمان تنها در بیهوشی کامل فرو رفته بود.