آیت الله العظمی وحید خراسانی از مراجع معظم تقلید مردم را دعوت کرد تا امشب در ساعت ۱۱ دعای فرج بخوانند.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله العظمی وحید خراسانی از مراجع معظم تقلید شیعیان در پایان درس خارج اصول در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۵، همگان را به خواندن دعای فرج در ساعت ۱۱ شب نیمه شعبان دعوت کردند.

ایشان در پایان درس خارج اصول فرمودند: «امشب ساعت ۱۱ به نام امام یازدهم همه باید دعای فرج را بخوانند شاید در بین همه این نفوس که دست به دعا بر می دارند یکی مورد عنایت او باشد. به برکت نفس او به همه ما نظر لطف(شود).»

مرجع تقلید شیعیان در پایان دعای فرج را قرائت کردند