در جریان برگزاری افتتاح هفته فرهنگی ایران در روسیه، هنرمندان کشورمان با مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه دیدار کردند.

به گزارش پرس شیعه، در جریان سفر ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به روسیه برای افتتاح هفته فرهنگی ایران، هنرمندان کشورمان طی روز گذشته (۱۱ شهریور) با مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه دیدار و در ضیافت شام سفارت کشورمان شرکت کردند.

سنایی در سخنانی در این دیدار، به پیشینه روابط ایران و روسیه اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک، روابط به سطوح فرهنگی و ارتباطات مردمی دو کشور با پیشینه تاریخی و هنری ژرف ارتقاء یابد.

ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم در سخنان خود، به جایگاه هنر در ایران و ادغام آن با معنویت در ایران اشاره کرد.

در پایان این دیدار، تابلوی خوشنویسی از سوی هنرمندان کشورمان به سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه اهدا شد.