اینکه مادر باید مادر باشد و نمی تواند راه تعلیم و تعلم را ادامه دهد، این چنین نیست، چون راه آموختن علم تنها از طریق کلاس و استماع نیست، بلکه از درون هم میسر است، لذا سعی کنیدتا زنده اید با قلم مانوس باشید و به جامعه خدمت کنید.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله جوادی آملی بعد از ظهر امروز در دیدار با شرکت کنندگان در دومین همایش سراسری دانش آموختگان جامعه الزهراء که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شدگفتند: خدای متعال نعمتی بزرگ به شما دانش آموختگان عنایت کرده و آن هم حضور در کنار معارف دینی و الهی و قرآنی است، باید این فرصت و نعمت را قدر دانست و برای خدمت و اعتلای جامعه تلاش کرد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه باید این مسیر را که در آن قرار گرفته اید تا آخر عمر ادامه دهید، افزودند: این راه برای شما دانش آموختگان باز است تا توان دارید سعی کنید برای تعلیم و علم آموزی بکوشید.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه در حوزه دو راه وجود دارد یکی درس و بحث و تعلیم است و دومی راه تهذیب نفس و اخلاق، افزودند: راه اولی راه عمومی است شاید مقدور همه هم نباشد ولی راه دوم که تعلم است هم اثر بخش و مقدور است.

ایشان بیان داشتند: انبیاء الهی درکنار راه تجربی راه دیگری به ما آموخته اند و گفته اند تنها راه عالم شدن از طریق گوش و چشم نیست راه دیگری را هم قرآن پیشنهاد داده است.

این مفسر قرآن کریم خاطرنشان ساختند: انبیاء الهی آمده اند که بگویند دو راه برای تعلیم وجود دارد یکی بیرون و دیگری درون، راه بیرون، شنیدن درس و بحث است و راه درون کسب طهارت. کسی که طهارت روح و تقوای الهی را از دست داده علم حاصل از طهارت را هم از دست می دهد.

ایشان ابراز داشتند: یک استخر از دو طریق ممکن است آب به درون آن سرازیر شود، یکی از طریق لوله ای که از بیرون به درون آن راه داده اند و یکی هم اینکه ممکن است از درون خود استخر چشمه ای بجوشد، بسیاری از بزرگان از راه درون استفاده کردند و به خیلی از کمالات رسیده اند و در عین حال راه بیرون را نبستند.

حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: خیلی از بزرگان بودند و ابتکاراتی از خود داشتند این دسته از افراد نه استادی داشتند و نه از کسی چیزی آموخته اند بلکه چشمه ای از درون آنها جوشید، خدا کسی را بی فطرت و رها خلق نکرده است آگاهانه آفریده است.

این مرجع تقلید با تاکید بر این که انسان با تقوا آن هوش درونی را از دست نمی دهد، بلکه بی تقوا آن را از دست می دهد در توصیه به خواهران طلبه و مبلغین جامعه الزهراء(س) عنوان کردند: اگر در منزل، شما مادر هستید و فرزند مدیریت خانواده، فرصت تحصیل را از شما می گیرد راه درون باز است و آن راه تقوا و مناجات و دعا است.

حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشتند: باید دعا را مدرسه و صفحه علمی خود بدانید و از آن بهره ببرید. دیگران که از این صفحه طرفی نبستند دعا را برای رسیدن به ثواب می خوانند، ولی شما دانش آموختگان که توفیق ادارک پیدا کردید این دعا را کلاس درس بدانید.

ایشان افزودند: اینکه در دعاهای معصومین از خدای متعال می خواهیم که خودش را به ما بشناساند این دعا در حقیقت دعای امام شناسی و پیغمبر شناسی است، امام نماینده و وکیل مردم نیست، بلکه خلیفه رسول الله است، خلیفه رسول هم خلیفه الله می باشد.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه شناخت خلیفه بدون شناخت متخلف عنه ممکن نیست و همین مسئله دقیقا فرق بین غدیر و سقیفه است، گفتند: در غدیر سخن از خلیفه الله است. به هر حال اینکه حضرت می فرماید« از خدا بخواهید خود را به شما معرفی کند به این دلیل است اگر تو را نشناسیم، امام و خلیفه تو را نمی شناسیم.

معظم له ابراز داشتند: این دعای اللهم عرفنی نفسک از سنخ دعای کمیل نیست، بلکه دعای درسی و برهانی لمی است.

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه اگر نبی را نشناسیم بین غدیر و سقیفه فرق نخواهیم گذاشت چون فرق بین خلیفه و خلیفه الله نمی گذاریم، ادامه دادند: این دعا درسی است و دعای مناجات شعبانیه هم از همین قبیل است، چون معارف فراوانی در آن وجود دارد و همچنین دعا نظیر آیات قرآن است که درسی است زمانی که دعا را زمزمه می کنید خیلی از مشکلات حل می شود، بسیاری از بزرگان در طول عمر خود در کنار همین سجاده ها به نتایج خوبی رسیدند.

ایشان افزودند: اینکه مادر، باید مادر باشد و نمی تواند راه تعلیم و تعلم را ادامه دهد این چنین نیست چون راه آموختن علم تنها از طریق کلاس و استماع نیست، بلکه از درون هم میسر است و زمانی که فرا گرفته اید تا زنده اید با قلم مانوس باشید و به جامعه خدمت کنید.

این مفسر قرآن کریم عنوان کردند: اگر مردان الهی و بزرگان نام آنها ماندگار شد به همین دلیل است.

معظم له افزودند: بقیه الله اسمی است که برای امام است، ولی همین بقیه الله را درباره عالمان دین هم بکار می برند، ولی امام بالاصل بقیه الله است، اما عالمان دین با واسطه، مظهر بقیه الله می باشند.

ایشان با بیان اینکه همان طور که خدا “اولوالابصار” و “الباب” را معرفی کرد “اولو البقیه” را هم معرفی کرده، گفتند: چرا ما جزء این اولو البقیه نباشیم و چرا ما مصداق این روایت “العلما باقون” نباشیم این روایت باقی ماندن، زن و مرد ندارد.

حضرت آیت الله جوادی آملی در پایان گفتند: روال حوزه این است حداقل در حوزه های شیعه می گویند« قال شیخ رحمه الله» این مگرکم فضیلت است. بعضی ها در راه دین شهید شدند وبعضی مانند شیخ مفید ها شهید نشدند ولی به آنها نسبت رحمه الله می دهند و شاگردان او نسبت به آنها تعظیم می کنند، چرا این طور است چون این ها از مصادیق “العلما باقون” و “اولو البقیه” هستند، باقی ماندند .