سخنگوی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد این جنبش برای مذاکره آمادگی کامل دارد اما طرف مقابل در این خصوص کارشکنی می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، محمد عبدالسلام سخنگوی رسمی جنبش انصارالله یمن گفت: ما منتظر بازگشت طرف مقابل به مذاکرات هستیم. ما برای انجام مذاکره سیاسی به کویت آمده ایم نه اجرای دیکته ها.

عبدالسلام همچنین اظهار داشت که راهکار بحران یمن سیاسی است و باید تمام استان ها را بدون استثناء شامل گردد. وی افزود: ما آماده مناقشه پیرامون تمام مسائل هستیم و چیزی را که در جنگ با آن مخالفت کرده ایم در مذاکرات سیاسی از آن کوتاه نخواهیم آمد. اگر طرف مقابل خواستار گفتگوی حقیقی باشد ما برای آن آمادگی داریم اما اگر بخواهد گفتگوها را به شکست کشاند آن را قبول نمی کنیم.

عبدالسلام گفت: ما برای گفتگو آمادگی کامل داریم اما این طرف مقابل است که در این خصوص کارشکنی می کند و قصد باج خواهی دارد.

سخنگوی انصارالله همچنین تاکید کرد که راهکار بحران یمن تشکیل دولت توافق ملی است و هیچ منطقه ای در یمن نباید خارج از سیطره دولت قرار داشته باشد. عبدالسلام تصریح کرد: ما خواهان تضمین هایی هستیم که حکومت در یمن به دست گروهی که نسبت به استبداد و دیکتاتوری مبادرت می کنند نیفتد.