وزیر خزانه داری انگلیس گفت: در صورت جدایی از اتحادیه اروپا باید منتظر باشیم مردم و دولت فقیرتر از وضع موجود شوند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «جورج آزبورن» وزیر خزانه داری انگلیس می گوید جدا شدن کشورش از اتحادیه اروپا منجر به افت شدید ارزش مسکن تا ۱۸ درصد خواهد شد.

آزبورن ادعا می کند جدایی انگلیس بر خلاف تبلیغات گروههای موافق آن شوک بزرگی برای اقتصاد انگلیس به همراه دارد که تا سالها گریبان مردم این کشور را خواهد گرفت.

بر اساس گزارش و آمارهایی که وزارت خزانه داری انگلیس منتشر کرده است در صورت جدایی این کشور از اتحادیه اروپا ارزش کالاها نیز تا سال ۲۰۱۸ بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افت قیمت خواهد داشت.

وزیر خزانه داری انگلیس به صراحت اعلام می کند که در صورت جدایی از اتحادیه اروپا باید منتظر باشیم مردم و دولت انگلیس فقیرتر از وضع موجود شوند.

این اظهارات آزبورن در حالی بیان شده است که «آندره لیدسوم» وزیر انرژی انگلیس به عنوان طرفدار جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا روز شنبه گفت: بیشتر خطر جدایی از این اتحادیه اروپا عدم استفاده از پول رایج آنهاست.

وی اعتقاد دارد انگلیس می تواند اقتصاد خود را بدون استفاده از پول رایج اتحادیه اروپا نیز اداره کند.