سخنگوی گروه تروریستی داعش، از هواداران این گروه در کشورهای اروپایی و امریکا خواست حمله به غیر نظامیان را آغاز کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ ابو محمد العدنانی، سخنگوی گروه تروریستی داعش، در پیام صوتی جدیدی که از طریق “مؤسسۀ الفرقان”، رسانۀ ویژه این گروه تروریستی، منتشر شد گفت: ما حمله به غیر نظامیان را بیشتر دوست داریم. او تأکید کرد که: هیچ خونی محترم نیست و چیزی به نام انسان بیگناه وجود ندارد.
العدنانی در این پیام، ضمن تهدید دوباره عربستان و دیگر گروههای تروریستی رقیب در سوریه، گروه تروریستی جبهه النصره را، که شاخۀ القاعده در سوریه است، “جبهۀ مرتدان شکست خورده” توصیف کرد.
وی با تأکید بر این موضوع که امریکا در برابر گروه تروریستی داعش شکست خورده است مدعی شد که پیشگویی اش مبنی بر بازگشت امریکا به سوریه با نیروی زمینی در حال تحقق است و این کشوربه زودی با نیروی زمینی به سوریه بازمی گردد.
العدنانی در این پیام یهودیان را هم تهدید کرده است.
وی، در بخش دیگری از پیام خود، القاعده را تکفیر و سرکرده آن، ایمن الظواهری را “احمق” توصیف کرده است. او جنگ بین گروه خود و القاعده را هم جنگ بین حق و باطل خوانده است.
وی سپس در تأیید مطالب چند ماه پیش مجله “دابق”، مجلۀ این گروه تروریستی، علما و مبلغان اسلامی را هم مورد حمله قرار داده و آنها را “الاغ” نامید. وی “هیئت علمای بزرگ عربستان” را هم “هیئت جادوگران بزرگ” خوانده و در ادامه، تأکید کرده است که گروهش با تمام آنها می جنگد.
العدنانی، در پایان، ضمن درخواست از افراد و عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش برای آغاز حمله به اهداف مورد نظر در “ماه رمضان” به عنوان “ماه پیروزی و فتوحات”، از هواداران این گروه در اروپا و امریکا خواست تا به عنوان “سربازان خلافت” باب “جهاد” را باز کنند.