سخنگوی رزمایش بیت المقدس ۲۸ با تشریح سه هدف رزمایش گفت: مدافعان حرم در جهت امنیت و اقتدار امت اسلامی تلاش می کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ امیر سید کمال پیمبری سخنگوی رزمایش بیت المقدس ۲۸ در جمع خبرنگاران و در خصوص اهداف این رزمایش اظهار داشت: توانمندی دفاعی در این رزمایش مورد ارزیابی قرار می گیرد و امیدواریم بتوانیم حداکثر بهره را از این رزمایش ببریم و این تخصص را به نسل آینده منتقل کنیم.

وی در ادامه نخستین هدف رزمایش بیت المقدس ۲۸ را ارائه توانمندی نیروی زمینی ارتش در دفاع از کشور و ملت عنوان کرد و افزود: هدف دوم ما این است که بتوانیم تجاربی که از ۸ سال دفاع مقدس کسب کرده ایم به افسران جوان که در دوره عالی هستند و از مدیران میانی در آینده خواهد بود، منتقل کنیم.

سخنگوی رزمایش بیت المقدس ۲۸ تصریح کرد: هدف سوم این رزمایش این است که طرح های عملیاتی خود را مورد ارزیابی قرار دهیم.

پیمبری در پاسخ به سئوالی در خصوص وقایع خان طومان سوریه و شهید شدن تعدادی از مدافعین حرم اظهار داشت: مدافعان حرم در جهت امنیت و اقتدار امت اسلامی تلاش می کنند؛ دشمنان وحدت امت اسلامی بدانند با این ترفندها راه به جایی نخواهند برد.

وی با تاکید بر اینکه در آینده ای نزدیک دشمنان پیروزی ما را لمس خواهند کرد، خاطرنشان کرد: رزمندگان اسلام پرچم اسلام ناب را برافراشته خواهند کرد.