یکی از فرماندهان پیشمرگ کرد عراقی از سزای مرگ فرماندهان داعش با سگ‌ های درنده‌، توسط این گروه‌ تروریستی خبر داد.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از باس‌نیوز، یکی از فرماندهان پیشمرگ کرد عراقی، به‌ نام حسن دایی حسن از سزای مرگ فرماندهان داعش با سگ‌های درنده‌، توسط این گروه‌ تروریستی خبر داد.

حسن دایی حسن که‌ از فرماندهان جبهه‌ مخمور در شرق موصل است به‌ این رسانه‌ گفته‌ است: داعش برای تنبیه‌ کردن فرماندهان خویش که‌ از جبهه‌های جنگ فرار می کنند، عده‌ای از آنها را به‌ خورد سگ‌های هار داده‌ است.

وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که‌ از موصل به‌ دست ما می رسند، داعش فرماندهان فراری خویش را دست و پا بسته‌ در میدانی پر از سگ‌های هار رها می کند تا زنده‌ زنده‌ توسط سگ‌های هار به‌ هلاکت برسند.

این فرمانده‌ کرد عراقی گفت: خبرها حاکی از آن است، بعد از آنکه‌ داعش در التلسقوف متحمل شکست سختی شد، عده‌ای از فرماندهان ارشد خویش را به‌ شیوه‌های بسیار سختی در موصل به‌ هلاکت رسانده‌ است و این کار را برای تنبیه‌ دیگر فرماندهان ارشد خویش انجام داده‌ است.

شایان ذکر است که‌ در چند ماه‌ گذشته گروه‌ تروریستی داعش در سوریه‌ و عراق متحمل شکست‌های فراوانی شده‌ است و قدرت خویش را بکلی از دست داده‌ است. در حال حاضر هم در دو شهر استراتیژیک فلوجه‌ و رقه‌ به‌ تمامی محاصره‌ شده‌ است و خبرها حاکی از آن است که‌ ابوبکر البغدادی پایتخت خویش، رقه‌ را بکلی ترک کرده‌ است.