وزارت کشور بلژیک اعلام کرد که هزار و ۵۰۰ پناهجو به علت جعل و دروغگویی درباره سن واقعی شان، از حقوق و مزایای اعطایی به کودکان پناهجوی بی سرپرست محروم شده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ وزارت کشور بلژیک در بیانیه ای اعلام کرد: تحقیقات پزشکی نشان می دهد که این هزار و پانصد نفر افرادی بالغ هستند و برخلاف ادعایشان کم سن و سال نیستند.
وزارت کشور بلژیک افزود : دو هزار و ۹۰۰ نفر از اوایل سال ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۶ درخواست حق پناهندگی کرده بودند که از میان آنها هزار و ۵۰۰ نفر سن واقعی خودشان را پنهان می کردند لذا این دسته از پناهجویان از حقوق و مزایای پناهجویان خردسالِ بی سرپرست برخوردار نخواهند شد.
طبق بیانیه وزارت کشور بلژیک؛ اگر شک و تردیدی درباره سن پناهجویان وجود داشته باشد، آزمایش های پزشکی خاصی برای تعیین سن واقعی آنها انجام می گیرد.
قوانین بلژیک پناهجویانی را که اطلاعات نادرست درباره سن و سالشان ارائه بدهند ، از حق پناهندگی محروم می کند.
قوانین بلژیک به پناهجویان خردسالی که بدون همراهی با فردی بالغ وارد خاک این کشور می شوند ، امکانات و خدمات درمانی و اجتماعی اعطا می کند و در خاک خود نگه می دارد و از بازگرداندن آنها به کشورشان جلوگیری می کند.
بلژیک سال ۲۰۱۵ حدود ۵ هزار پناهجو را به خاک خود راه داد که پناهجویان از کشورهای مختلف آمده بودند.