نویسنده ای عربستانی به نام محمد المهنا أبا الخیل مردم را به نوشیدن آب در ماه رمضان تشویق کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این نویسنده سعودی برای توجیه این توصیه عجیب خود، مدعی شد: “آب نخوردن در ماه رمضان برای بدن مضر است و انسان را مریض می کند.”

أبا الخیل در تویتر خود نوشت: “حدود ۸۰ درصد از بدن انسان را آب تشکیل می دهد. آب غذا نیست بلکه منتقل کنندۀ مواد غذایی در بدن است بنابراین من معتقدم که امتناع از نوشیدن آب در ماه رمضان برای روزه دار مضر است، و روزه دار باید آب بخورد!”
این نویسنده سعودی که در روزنامه الجزیره چاپ عربستان مقاله می نویسد، افزود: “فقهای اسلام بهتر است که در ماه رمضان نوشیدن آب را جایز اعلام کنند، زیرا آب مثل غذا نیست و فقط بدن انسان را مرطوب نگه می دارد!”
أبا الخیل برای توجیه ادعای خود گفت: “آیا امتناع از نوشیدن آب به مدت ۱۳ ساعت برای بدن مفید است؟”