پیش نماز های همه مساجد عربستان سعودی، از این پس فقط خطبه ای را که نظام حاکم به آنها دیکته می کند ، قرائت خواهند کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه عکاظ چاپ عربستان روز یکشنبه نوشت: وزارت اوقاف، ارشاد و تبلیغات ظرف دو هفته آینده برنامه خطبه واحد را اجرا خواهد کرد و از پیش نمازهای همه مساجد خواسته خواهد شد که فقط خطبه ای را که وزارتخانه مذکور در اختیار آنها می گذارد، بخوانند.
عکاظ در سایت اینترنتی خود نوشت : کمیته ای نیز برای شناسایی پیش نمازهایی که به خطبه های ابلاغی وزارت اوقاف، ارشاد و تبلیغات پایبند نخواهند بود ، تشکیل شده است .

عکاظ افزود: خطبای جمعه از طریق آیپد و دیگر دستگاه های ارتباطاتی خطبه های وزارت اوقاف،ارشاد و تبلیغات را دریافت خواهند کرد.
وزارت اوقاف، ارشاد و تبلیغات عربستان چندی پیش تعدادی از پیش نمازهای برخی از مساجد را به علت پرداختن به مسائل سیاسی عزل کرد و مدعی شد که علت عزل آنها بیان مطالب فتنه انگیزانه و پرداختن به مسائل غیرشرعی بود.
شیخ عبدالعزیز آل الشیخ مفتی کل عربستان نیز از پیش نمازهای این کشور خواسته است که با بیان مسائل سیاسی وقت نمازگزاران را نگیرند!