موسی ابومرزوق عضو ارشد حماس گفت: بسیاری از کشورهای منطقه سرگرم اختلافات میان خود هستند و مساله فلسطین جایی در برنامه های آنها ندارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، موسی ابو مرزوق که به ترکیه سفر کرده است، دیروز شنبه طی کنفرانسی مطبوعاتی خاطر نشان کرد که «شرط اساسی وحدت این است که تمایل واقعی به شکل گیری اراده سیاسی وجود داشته باشد و در این صورت تمامی مشکلات و موانع به راحتی حل خواهد شد. ما این مساله را قبول نداریم که کسی در عرصه حاکمیت یکجانبه گرایی کند و این کار درستی نیست، بلکه باید مشارکت ملی واقعی وجود داشته باشد.»

وی افزود هیچ کس نمی تواند بگوید که مسائل خارجی بر روی مساله فلسطین تاثیر نمی گذارد. در این میان برخی ها معتقدند که طرف های دورتری مانند آمریکا بیشترین تاثیر را بر روی این مساله می گذارند و در شرایط که بسیاری از کشورهای منطقه سرگرم اختلافات میان خود هستند، مساله فلسطین جایی در برنامه های آنها ندارد.

ابو مرزوق تصریح کرد که رژیم صهیونیستی در این مرحله بیشترین سود را می برد و آرزو دارد که هیچ طرفی حرفی درباره مساله فلسطین به میان نیاورد تا این رژیم با برنامه های مختلف خود ملت فلسطین را چند دسته کرده و ضمن متوقف کردن مذاکرات سیاسی سازش و تداوم بخشی به محاصره غزه، آنها را به مشکلات داخلی خود سرگرم کند.»

گفتنی است که شهر استانبول ترکیه دیروز شنبه میزبان نشستی با عنوان “بن بست در مسیر آشتی ملی و راهکارهای تحقق آن” بود که به همت مرکز توسعه سیاسی “رؤیه” و با حضور تعدادی از رهبران فلسطینی از جمله موسی ابو مرزوق، مصطفی فاید سفیر فلسطین در آنکارا، ابو عماد رفاعی، نماینده جنبش جهاد اسلامی در لبنهان، قیس ابو لیلی از رهبران جبهه دموکراتیک، امین مقبول، دبیر شورای انقلابی جنبش فتح و ولید برکات عضو دفتر سیاسی جبهه خلق برگزار شد تا زمینه تقریب مواضع طرف های فلسطینی و بررسی راهکارهای تحقق آشتی ملی فراهم گردد.