دولت اتریش می گوید برای کنترل مرزهای این کشور با ایتالیا نیروهای پلیس اضافی به منطقه کوهستانی اعزام خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، دولت اتریش اعلام کرده است که برای حفاظت از مرزهای کوهستانی خود با ایتالیا از ۸۰ نیروی پلیس اضافی در مرز برنر استفاده خواهد کرد.

مرز برنر منطقه ای کوهستانی بین دو کشور ایتالیا و اتریش است که گفته می شود مهاجران غیرقانونی خود را از این طریق به خاک اتریش می رسانند.

«ولفگانگ سوبوتکا» وزیر کشور اتریش ضمن اعلام این خبر گفت: اعزام نیروهای پلیس به مرز برنر تنها به خاطر کنترل مهاجران غیر قانون است و دلیل دیگری ندارد.

احزاب مخالف دولت اتریش ادعا می کنند نیروهای پلیس اعزام شده توسط دولت برای سرکوب تظاهرات احتمالی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.

وزیر کشور اتریش گفت نیروهای پلیس تا زمانی که امنیت این مرزها برقرار نشود در این منطقه باقی خواهند ماند. احزاب مخالف دولت اتریش را به سرکوب تظاهرات ضد دولتی متهم می کنند.