میخائیل گورباچوف رهبر سابق شوروی در مصاحبه ای می گوید دولت اوکراین او را در لیست افراد تحریم شده برای ورود به خاک اروپا قرار داده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، روزنامه ساندی تایمز انگلیس مصاحبه ای از رهبر سابق شوروی منتشر کرد که وی در این مصاحبه برگزاری همه پرسی سال ۲۰۱۴ در شبه جزیره کریمه را تایید می کند.

میخائیل گورباچف رهبر سابق اتحاد جماهیر شوروی در این مصاحبه با رادیو مسکو می گوید به خاطر نظراتش در تایید همه پرسی سال ۲۰۱۴ جدایی شبه جزیره کریمه از خاک اوکراین از سوی دولت این کشور مورد تحریم قرار گرفته است.

وی گفت: مردم شبه جزیره کریمه خودشان برای جدایی از اوکراین تصمیم گرفتند و این مسئله نمی تواند از سوی دولت اوکراین مورد اعتراض قرار بگیرد.

گورباچف دولت آمریکا را نیز به ایجاد تنش در روابط مسکو با غرب متهم می کند و اعتقاد دارد آمریکایی ها نمی توانند آرامش روسیه را بعد از دوران جنگ سرد تحمل کنند.

طی همه پرسی سال ۲۰۱۴ بیش از ۹۶درصد از مردم شبه جزیره کریمه رای به جدایی از اوکراین و الحاق مجدد به روسیه دادند.

کیف همچنان اعتقاد دارد که روسیه شبه جزیره کریمه را اشغال کرده است و الحاق کریمه به روسیه نقض آشکار قوانین بین المللی است.